about Authors

Guanyu Ding

, Pilot AI Company, Beijing, China

Pilot AI Company, China

Articles

Pallet Localization Techniques of Forklift Robot: A Review of Recent Progress

Author(s) : Yongyao Li, Xiaohe Chen, Guanyu Ding, Chao Li, Sen Wang, Qinglei Zhao, Qi Song