about Authors

Qinglei Zhao

Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics , Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, China

Articles

Pallet Localization Techniques of Forklift Robot: A Review of Recent Progress

Author(s) : Yongyao Li, Xiaohe Chen, Guanyu Ding, Chao Li, Sen Wang, Qinglei Zhao, Qi Song